Aktuality

CEKRM zahájilo spoluprácu s Veterinárnou ambulanciou Kvetná v Leviciach

Od 1.6.2023 naše Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) na UVLF v Košiciach  zahájilo spoluprácu so súkromnou Veterinárnou ambulanciou Kvetná v Leviciach, tvorenou tímom 4 veterinárnych lekárov pod vedením MVDr. Niny Svitekovej. Ambulancia je prioritne zameraná na spoločenské zvieratá, psy mačky, králiky, morčatá, papagáje a plazy. Venuje sa predovšetkým internej medicíne a chirurgií mäkkých tkanív. Chirurgiu tvrdých tkanív externe zabezpečuje MVDr. Jakub Faga.

Pracovníci VETERINÁRNEJ AMBULANCIE KVETNÁ v spolupráci s našim Centrom experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny pri UVLF v Košiciach začínajú aplikovať inovatívne metódy liečby pomocou bioaktívnych molekúl s regeneračným potenciálom, ktoré izolujeme z kmeňových buniek zvieracích tkanív v našom centre. Po detailnej  genomickej a proteomickej charakterizácii kmeňových buniek, je možné použiť sterilne pripravené bioaktívne molekuly pri liečbe poškodených mäkkých a tvrdých tkanív, liečbe suchého oka, ale aj pri chronickom zlyhaní obličiek  a traumách miechy. Prvé pilotné štúdie zaznamenali priaznivé liečebné účinky.

Táto spolupráca umožní rozšíriť počet pacientov, ktorým zabezpečíme  prístup k najmodernejšej liečbe predovšetkým v prípadoch, kedy štandardná terapia je neúspešná. Veríme, že pomôžeme zlepšiť kvalitu života, čiastočne alebo úplne zregenerovať poškodené tkanivá a predĺžiť spoločne strávený čas s našimi domácimi miláčikmi.


1.11.2022 do 1.12.2024

Inovatívna liečba chronického zlyhania obličiek u psov

Klinická štúdia psíkov s chronickým zlyhaním obličiek.

Otvorená je od 1.11.2022 do 1.12.2024

Inštitúcie zapojené do klinickej štúdie: 

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) UVLF

Klinika malých zvierat a pôrodnícke oddelenie  UN UVLF

Ponúkame vám jedinečnú možnosť zúčastniť sa klinickej štúdie, ktorá využije   metódy regeneračnej medicíny na liečbu chronického ochorenia obličiek u psov. Táto inovatívna metóda využíva produkty kmeňových buniek na regeneráciu  poškodených tkanív s cieľom spomaliť až zvrátiť poškodenie obličiek. Psíkom vybraným do tejto klinickej štúdie sa tieto regeneračné produkty získané z tukových kmeňových buniek podajú v infúzii, takže ide o bezbolestnú a neinvazívnu procedúru. Do štúdie sa môžu prihlásiť všetci majitelia psov už s diagnostikovaným chronickým ochorením obličiek, u ktorých bola nasadená obličková diéta ale aj majitelia tých psov, ktorí sú zatiaľ bez terapie.

V rámci spolupráce s Centrom experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny bude táto terapia poskytnutá na klinike malých zvierat (/interné oddelenie) UN UVLF zadarmo, potrebný je iba registračný poplatok 100 eur, ktorý Vám bude po ukončení monitorovacieho obdobia vrátený.

Majiteľ psíka svoj súhlas so zapojením psíka do štúdie musí udobriť podpísaním informovaného súhlasu a dokladov súvisiacich s klinickou štúdiou.

V prípade  záujmu o účasť v otvorenej klinickej štúdii vyplňte priložený informačný formulár kontaktujte nás (vľavo hore),

ktorý nájdete na: https://cekrm.uvlf.sk/contact_us/

CEKRM UVLF (Prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc., MVDr. Filip Humeník, PhD.),

Klinike malých zvierat UVLF (MVDr. Jana Farbáková, PhD., MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., MVDr. Simona Grelová)

2022

Kolektív Stem Cell bol aktuálne ocenený Cenou za vedu a techniku za rok 2022, v kategórii „Vedecko-technický tím roka“, realizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centra vedecko-technických informácií SR.

Publikované:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/zdravie/medicina/dasa-cizkova-nasou-snahou-je-stale-napredovat-a-drzat-krok-so-sucasnym-celosvetovym-trendom/

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/pozname-laureatov-ocenenia-cena-za-vedu-a-techniku/

https://www.facebook.com/vedanadosah


V priebehu roka 2022 sa zamestnanci CEKRM aktívne zúčastnili na konferenciách organizovaných UVLF v Košiciach a Komorou veterinárnych lekárov – Hygiena alimentorum XLII a XX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR.


2021

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie sa kmeňoví pracovníci, ako aj doktorandi centra zapájali do rôznych webinárov a v spolupráci s NiU SAV, v.v.i. zorganizovali virtuálne konferencie.

Vedecké konferencie CEKRM – spoluorganizátor:

  • domáca virtuálna konferencia – YOUNG NEUROSCIENTISTS AND CUTTING-EDGE RESEARCH: 2021 Virtual Conference of Young Neurobiologists and PhD Students.

Výstupy boli publikované v recenzovanom zborníku. Celkovo zaznelo 12 prednášok mladých slovenských a zahraničných neurovedcov,  doktorandov, ale aj lekárov (80 účastníkov) z viacerých významných výskumných centier, ktorí prezentovali prelomové výsledky, týkajúce sa neurovied, neurológie a neuroimunológie.


2020

Vedecké konferencie CEKRM – spoluorganizátor:

  • domáce – VIRTUAL CONFERENCE OF YOUNG NEUROBIOLOGIST AND PhD STUDENTS 2020, v rámci ktorého odzneli zaujímavé prezentácie aj našich PhD študentov.
  • medzinárodné – AXON REPAIR MIAMI 2020, na ktorej sa zúčastnili svetové laboratóriá v oblasti regeneračnej medicíny.

Fallin Walls Lab 2020 – doktorandi MVDr. Filip Humeník a MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská dosiahli významný úspech ako finalisti reprezentujúci CEKRM a UVLF v Košiciach