O nás

Centrum experimentálnej a klinickej  regeneračnej medicíny je biomedicínsky orientované pracovisko, ktoré vzniklo v roku 2020. Jeho hlavným poslaním je štúdium a vývoj inovatívnych diagnostických, bunkových a farmakologických prístupov určených na prevenciu a terapiu  poškodených tkanív a orgánov. Využíva moderné in vitro a in vivo modelové systémy a technológie bunkového-tkanivového-3D-organoidného inžinierstva.

Centrum je zároveň spoločným pracoviskom Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., ktoré sa podieľa na analýzach bioaktívnych nanomolekúl disponujúcich schopnosťou ovplyvniť imunitný systém, plasticitu a regeneráciu nervového tkaniva.

Cieľom centra je určovať biomedicínsky smer, ktorého výstupy nájdu klinické využitie. Spolupracujeme s klinickými pracovníkmi z rôznych oddelení Kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice (UVN) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kolektív Stem Cell bol aktuálne ocenený Cenou za vedu a techniku za rok 2022, v kategórii „Vedecko-technický tím roka“, realizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centra vedecko-technických informácií SR.

Práve prebieha klinická štúdia psíkov s chronickým zlyhaním obličiek – zistiť viac.