Metodiky

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny v rámci vedecko-výskumnej činnosti využíva nasledovné metodické postupy:

 • izolácia mezenchýmových kmeňových buniek z dospelých tkanív (kostná dreň, tukové tkanivo, pečeň a slezina) a neonatálnych tkanív (pupočný povrazec, amnionové obaly a placenta),
 • morfologická a fenotypová charakterizácia (prietoková cytometria) izolovaných mezenchýmových kmeňových buniek,
 • multilíniová  charakterizácia  mezenchýmových kmeňových buniek,
 • izolácia RNA a DNA z kultivovaných bunkových populácií,
 • príprava  kondiciovaného média sledovaných bunkových populácií,
 • izolácia primárnych kultúr z rôznych tkanív (fibroblastov, keratinocytov, neurálnych progenitorov) neurálnych buniek z centrálneho nervového systému,
 • izolácia primárnych kultúr nádorových buniek z karcinómu mliečnej žľazy,
 • imunocytochemické a imunohistochemické metódy,
 • aplikácia kmeňových buniek a ich produktov v regeneračnej medicíne,
 • identifikácia biomarkerov onkologických ochorení mliečnej žľazy,
 • skríning biomarkerov neurodegeneratívnych ochorení.